قوانین نام گذاری و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره

1. مطالعه دقیق و کامل فراخوان
2. انتخاب عکس ها
3. تغییر اندازه عکس ها 
4. ارسال آثار عکس ها                                                                                                                                                                                               
 اندازه عکس ها: اندازه بزرگترین ضلع عکس 1400 پیکسل باشد. (یعنی عرض یا ارتفاع هیچ عکسی از 1400 پیکسل بیشتر نباشد) عکس ها را کوچکتر هم ارسال نکنید زیرا در داوری کوچکتر دیده می شوند و امتیاز کمتری می گیرند.Quality  عکس ها را بصورتی انتخاب کنید که حجم هر عکس بیشتر از 3 مگابایت بیشتر نباشد. عکس ها باید با فرمت jpg ذخیره شوند. لطفا اندازه و حجم عکس ها را پیش از ارسال کنترل کنید, در صورتیکه عکس ها شرایط ثبت نام را نداشته باشند, در هنگام ثبت نام, آپلود نخواهند شد.  
• برای چاپ عکس های منتخب در سایز نمایشگاهی، پس از پذیرش اثر با عکاس تماس گرفته خواهد شد تا فایل آن را در اندازه بزرگترین سایز عکاسی شده با دوربین ارسال کند.
نکته مهم: فایل های اصلی و سایز بزرگ که پس از داوری درخواست می شوند، باید کیفیت چاپ در اندازه 50 در 70 سانتیمتر را داشته باشند. اگر فایلی کیفیت لازم برای چاپ را نداشته باشد از نمایشگاه حذف خواهد شد و جایزه ای به آن تعلق نمی گیرد. شرکت کننده موظف است پیش از ثبت نام در جشنواره، کیفیت عکس های خود را بررسی کرده و فقط عکس هایی را برای داوری در جشنواره شرکت دهد که قابلیت چاپ در اندازه 50 در 70 سانتیمتر را داشته باشند.
نحوه ارسال آثار موبایلی : آثار ارسالی باید دارای کیفیت مناسب برای چاپ باشد.
لطفاً برای سوال و پشتیبانی  تنها راه ارتباطی جشنواره، تماس تلفنی 33035310 - 024 با دبیرخانه است.