جوایز برگزیدگان جشنواره ملی عکس آب

جوایز بخش  حرفه ای

نفر اول: تندیس مسابقه، لوح تقدیر و 50 میلیون ریال جایزه‌ نقدی

نفر دوم: تندیس مسابقه، لوح تقدیر و 35 میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم: تندیس مسابقه، لوح تقدیر و 25 میلیون ریال جایزه نقدی

 

جوایز بخش آماتور و موبایلی

نفر اول:  لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه‌ نقدی

نفر دوم:  لوح تقدیر و 10میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم:  لوح تقدیر و 8میلیون ریال جایزه نقدی

 

 

  • به آثار راه یافته به نمایشگاه مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال حق التصویر پرداخت خواهد شد.
  • به همه‌ افرادی که آثار آن‌ها به این نمایشگاه راه می‌یابد گواهی‌ شرکت در نمایشگاه اهدا خواهد شد.
  • pdf کتاب نمایشگاه به منتخبین جشنواره ارسال و یا دروب سایت جشنواره بارگزاری خواهد شد.