تمدید مهلت ارسال آثار در جشنواره تا 30 بهمن 99

به گزارش دبیر برگزاری جشنواری ملی عکس آب مهلت ارسال آثار به جشنواره تمدید گردید و از این رو علاقمندان می توانند تا پایان بهمن ماه آثار خود را جهت شرکت در مرحله داوری ارسال نمایند.

تمدید مهلت ارسال آثار:   30 بهمن 1399