آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه و اعلام زمان داوری آثار

گاه‌شمار مسابقه:

آخرین مهلت ارسال آثار: 15 بهمن  ۹۹

داوری آثار: 30بهمن ماه ۹۹

اعلام نفرات برتر و برپایی نمایشگاه عکس (در صورت محدودیت بیماری کرونا به صورت مجازی): اسفند ۹۹در تهران و سراسر کشور برگزار خواهد شد.

نشانی دبیرخانه‌ مسابقه:

زنجان، ضلع شمالی میدان قائم  ـ شرکت آب منطقه ای زنجان

تلفن:   33035310 - 024